Google+

Armada Dom

Najnowsze wiadomości

Wspieramy

Popieramy i aktywnie angażujemy się w wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczne. Wspieramy projekty dotyczące istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa i gospodarki. Promujemy aktywny tryb życia, dlatego angażujemy się w zakresie różnych form aktywności fizycznej. Uczestniczymy merytorycznie oraz organizacyjnie w ciekawych projektach i działaniach. Podejmujemy różne inicjatywy związane z zaangażowaniem społecznym, realizując własne zainteresowania i potrzeby, a przede wszystkim działając aktywnie na rzecz innych.


 


podziekowanie_small


W dniu 15 lutego br. We Wrocławiu w galerii Mia Art Gallery odbył się wernisaż wybitnego artysty -grafika prof. Przemysława Tyszkiewicza. Przemysław Tyszkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Tworzy w zakresie grafiki artystycznej. Posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych.

Profesor Przemysław Tyszkiewicz został zaproszony do współpracy przez spółkę ArmadaFinanse SA przy tworzeniu koncepcji elementów które mają służyć wyróżnieniu nowobudowanego osiedla we Wrocławiu – Zacharzycach oraz mają być częścią identyfikacji poszczególnych etapów budowy.